Ορθοπεδικός, Επιστημονικός Συνεργάτης, Τμήματος Χειρουργικής Άκρας Χειρός-Άνω Άκρου & Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Σαρλικιώτης Θωμάς
Ορθοπεδικός