Χειρουργός, Διευθυντής, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Σαρητζόγλου Ιωάννης
Γενικός Χειρουργός