Αγγειοχειρουργός, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΣΑΡΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Αγγειοχειρουργός