Καρδιολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Π. Φαλήρου

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Σαρατσιώτης Δημήτριος
Καρδιολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test