Γενικός Χειρουργός, Δ/ντής Γενικής και Λαπαροσκοπικής Κλινικής, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Σάμπαλης Γεώργιος
Γενικός Χειρουργός