Παιδίατρος, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΣΑΜΟΥΗΛΟΒΑ ΑΛΜΠΕΝΑ
Παιδίατρος