Παιδίατρος, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΣΑΜΟΥΗΛΟΒΑ ΑΛΜΠΕΝΑ
Παιδίατρος
Covid-19
Προπληρωμή Test