Ορθοπεδικός, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΣΑΜΟΛΑΔΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
Ορθοπεδικός
Covid-19
Προπληρωμή Test