Αναισθησιολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Π.Φαλήρου

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Σαμαρτζής Ιωάννης
Αναισθησιολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test