Αναισθησιολόγος, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΣΑΛΩΝΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
Αναισθησιολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test