Αγγειοχειρουργός, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Π. Φαλήρου

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Σαλίβερος Απόστολος
Αγγειοχειρουργός