Παιδίατρος, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

SALEH THAER
Παιδίατρος
Covid-19
Προπληρωμή Test