Κυτταρολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΣΑΛΑΜΑΛΕΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Κυτταρολόγος