Ορθοπεδικός, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΣΑΚΚΟΡΑΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ορθοπεδικός
Covid-19
Προπληρωμή Test