ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Σακιζλής Γεώργιος
Γαστρεντερολόγος – Ηπατολόγος