Γαστρεντερολόγος – Ηπατολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Σακιζλής Γεώργιος
Γαστρεντερολόγος – Ηπατολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test