Νευροχειρουργός, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΠΑΥΛΟΣ
Νευροχειρουργός