Νευροχειρουργός, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΠΑΥΛΟΣ
Νευροχειρουργός
Covid-19
Προπληρωμή Test