Χειρουργός, Διευθυντής, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Σαχίν Νίμερ
Γενικός Χειρουργός
Covid-19
Προπληρωμή Test