Αναισθησιολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Π.Φαλήρου

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Ρούμπος Παναγιώτης
Αναισθησιολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test