Καρδιοχειρουργός, Διευθυντής Kαρδιοχειρουργικής Κλινικής, Ειδικός Ρομποτικής & Ελάχιστα Επεμβατικής Καρδιοχειρουργικής, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Ρουμπελάκης Απόστολος
Καρδιοχειρουργός