Καρδιοχειρουργός, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Ψυχικού

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Ρουμπελάκης Απόστολος
Καρδιοχειρουργός
Covid-19
Προπληρωμή Test