Ρομποτικό Ορθοπεδικό Σύστημα ROSA©

Με το τελευταίας γενιάς ρομποτικό ορθοπεδικό σύστημα ROSA© (Robotic Surgical Assistant), μοναδικό στη Βόρεια Ελλάδα, είναι εξοπλισμένη η Ορθοπεδική Κλινική Ρομποτικής Χειρουργικής του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης με διευθυντή τον Καθηγητή, Ελευθέριο Τσιρίδη.

Το ρομποτικό σύστημα ROSA© είναι το πλέον εξελιγμένο ρομπότ για τη διενέργεια ολικής αρθροπλαστικής γόνατος ελάχιστης επεμβατικότητας (MIS), με εξαιρετική ακρίβεια και εντυπωσιακή αποκατάσταση.

Το τελευταίας γενιάς σύστημα, «συνεργάζεται» με τον Χειρουργό (collaborative mode), καθοδηγείται από αυτόν και προσαρμόζεται στην τεχνική του, επιτρέποντας ανά πάσα στιγμή την ανθρώπινη πρωτοβουλία κατά τη διάρκεια της επέμβασης.

Με αυτόν τον τρόπο αυτό αποφεύγονται οι άσκοποι τραυματισμοί μαλακών ιστών, οι συνδεσμικές κακώσεις αλλά και η αναίτια απώλεια οστού με αποτέλεσμα την βέλτιστη λειτουργικότητα της αρθροπλαστικής μετά την επέμβαση.

Τα χαρακτηριστικά του

 • Η μοναδικότητα του robot ROSA© συνίσταται στο ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμα και χωρίς κάποια προεγχειρητική απεικόνιση (Imageless), προστατεύοντας έτσι τον ασθενή από την ακτινοβολία, ενώ παράλληλα η επέμβαση εκτελείται χωρίς καθυστερήσεις.
 • To ROSA© προσφέρει ακρίβεια χιλιοστού και την ευχέρεια ελέγχου του μεγέθους και της κατεύθυνσης των οστικών τομών από τον χειρουργό, πριν αυτές πραγματοποιηθούν. Έτσι επιτυγχάνεται η ιδανική σύζευξη μεταξύ της ανθρώπινης χειρουργικής εμπειρίας και της τεχνολογικής ακρίβειας του ρομποτικού συστήματος.
 • Τo ROSA© δίνει τη δυνατότητα στο χειρουργό να προσφέρει εξατομικευμένες λύσεις στις ιδιαίτερες ανατομικές ανάγκες του κάθε ασθενούς (Personalized Medicine).

Τα πλεονεκτήματα του ROSA© σε σύγκριση με τις μη ρομποτικές επεμβάσεις:

Τρισδιάστατος προεγχειρητικός σχεδιασμός σε εικονικό περιβάλλον (3D-modeling)

 • Εξατομικευμένη χειρουργική (Personalized Medicine)
 • Μοντελοποίηση επέμβασης χωρίς κλασσική απεικόνιση (Imageless)
 • Ελάχιστη επεμβατικότητα (MIS)
 • Ακρίβεια χιλιοστού
 • Οπτική αξιολόγηση σταθερότητας γόνατος

Όλα τα παραπάνω συντελούν στην:

 • Ιδανική τοποθέτηση της πρόθεσης
 • Ελαχιστοποίηση του πόνου και της απώλειας αίματος
 • Ταχεία αποκατάσταση (Fast-Track)