Ρομποτική Καρδιομυοτομή για Αχαλασία Οισοφάγου

Η αχαλασία οισοφάγου χαρακτηρίζεται από απουσία περισταλτικών κινήσεων στο κατώτερο τμήμα του οισοφάγου και από «ατελή» χαλάρωση του κατώτερου οισοφαγικού σφιγκτήρα, μετά από κατάποση.

Η αχαλασία οισοφάγου είναι σπάνια νόσος, η συχνότητα της οποίας στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ ανέρχεται σε 1 ανά 100.000 κάθε χρόνο. Απαντάται εξίσου στα δύο φύλα και συχνότερα στους ενήλικες (25-60 ετών).

H χρήση ρομποτικού συστήματος στην αχαλασία οισοφάγου από νωρίς έδειξε όχι μόνο ότι έχει αποτελέσματα συγκρίσιμα με αυτά των λαπαροσκοπικών επεμβάσεων, δηλαδή με λιγότερο μετεγχειρητικό πόνο και μικρότερο χρόνο ανάρρωσης, αλλά ότι μπορεί να εξαλείψει τις πιθανότητες επιπλοκών.