Ρομποτική Χολοκυστεκτομή Μίας Μικροτομής (SingleSite)

Η χειρουργική επέμβαση μιας μικροτομής βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής. Πέρα από την «εξαφάνιση» των χειρουργικών ουλών, η ρομποτική μειώνει το μετεγχειρητικό πόνο και επιτρέπει την ταχύτερη ανάρρωση και έξοδο από το νοσοκομείο.

Με την εξέλιξη της τεχνολογίας, το σχεδιασμό λεπτότερων εύκαμπτων εργαλείων, και την προσαρμογή του ρομποτικού συστήματος Da Vinci Xi HD, Edition 2019 σε μία ειδική πλατφόρμα, η χειρουργική μιας μικροτομής κερδίζει πλέον αποδοχή και δημοτικότητα.

Η Ρομποτική Χολοκυστεκτομή μιας μικροτομής πραγματοποιείται αποκλειστικά, στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, με τη χρήση του ρομποτικού συστήματος Da Vinci Xi HD, Edition 2019.

Η επέμβαση διεξάγεται εξ’ ολοκλήρου μέσω μίας τομής μήκους 1,5 εκατοστών ενώ η μέση διάρκεια της είναι 40 λεπτά. Η ελαχιστοποίηση του τραύματος, χάρη στη ρομποτική χολοκυστεκτομή, εξαφανίζει τις μετεγχειρητικές ενοχλήσεις για τον ασθενή και συντομεύει την ανάρρωση.

Για τον ασθενή που επιθυμεί να ελαχιστοποιήσει τις ουλές, η Ρομποτική Χολοκυστεκτομή δια μιας μικροτομής αποτελεί την καλύτερη επιλογή.

Στην κλασική λαπαροσκόπηση για τη χολοκυστεκτομή απαιτούνται τέσσερις τομές ώστε να εισαχθούν όλα τα απαραίτητα εργαλεία καθώς και η ειδική κάμερα, το λαπαροσκόπιο μέσα στην κοιλιά.

Σήμερα, με τη Ρομποτική Χειρουργική Single Site το λαπαροσκόπιο και όλα τα εργαλεία μπαίνουν μέσω μίας μόνο μικροτομής στον ομφαλό.

Η προετοιμασία του ασθενούς για ρομποτική χολοκυστεκτομή γενικά ακολουθεί τις ίδιες αρχές με αυτές της συμβατικής λαπαροσκόπησης. Προκειμένου να βελτιωθεί το αισθητικό αποτέλεσμα η χειρουργική τομή διενεργείται κάθετη στο εσωτερικό του ομφαλού, ή ημισεληνοειδής στο κάτω χείλος του.

Τα εύκαμπτα ρομποτικά εργαλεία διασταυρώνονται και χιάζονται στο σημείο εισόδου ούτως ώστε οι κινήσεις του χειρουργού να είναι άνετες και φυσικές.

Το ρομποτικό σύστημα επαυξάνει τη χειρουργική δεξιότητα του χειρουργού με τη μεγεθυμένη, ως και 15 φορές, εικόνα υψηλής ευκρίνειας (High Definition) και την αντίληψη του βάθους (3-D εικόνα).

Το σωματικό βάρος του ασθενούς δεν επηρεάζει την εγχείρηση, αφού έχουν πραγματοποιηθεί επεμβάσεις μιας μικροτομής σε ασθενείς με δείκτη σωματικού βάρους (ΔΣΒ) που ξεπερνά τα 46kg/m2.

Η επέμβαση είναι σχεδόν αναίμακτη και ο ασθενής μετεγχειρητικά μπορεί να φύγει από το νοσοκομείο σε λιγότερο από 24 ώρες.

Το φάσμα των επεμβάσεων που είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί με τη ρομποτική μιας μικροτομής χειρουργική διευρύνεται συνεχώς με την εξέλιξη της τεχνολογίας και το σχεδιασμό νέων εργαλείων και πιθανώς στο κοντινό μέλλον να συμπεριλάβει όλο το φάσμα των επεμβάσεων που πραγματοποιείται σήμερα με τη ρομποτική χειρουργική πολλαπλών τομών.