Παιδίατρος -Νεογνολόγος, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΡΩΜΟΥΔΗ ΣΤΕΛΛΑ
Παιδίατρος - Νεογνολόγος