Αγγειοχειρουργός, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Περιστερίου

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Ρόκας Γεώργιος
Αγγειοχειρουργός
Covid-19
Προπληρωμή Test