Νευροχειρουργός, Διευθυντής Νευροχειρουργικής Κλινικής, Ιατρικό Π.Φαλήρου

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Ράδος Δημήτριος
Νευροχειρουργός
Covid-19
Προπληρωμή Test