Ορθοπεδικός, Επιστημονικός Συνεργάτης Oρθοπεδικής Κλινικής Αθλητικών Κακώσεων, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Ψυχάρης Ιωάννης
Ορθοπεδικός
Covid-19
Προπληρωμή Test