Ψωμάς Στέφανος
Κλινική: 
ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Δημοσιεύσεις - Ομιλίες

• ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ. Ερευνητική εργασία που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Τραύμα. Επείγουσα Χειρουργική , Εντατική Θεραπεία και Λοιμώξεις. Τόμος Ι, τεύχος 2, σελ.108-116. Απρίλιος-Ιούνιος 2004.
• NADROPARINE-INDUCED SKIN NECROSIS ON A PATIENT WITH ESSENTIAL THROMBOCYTHAEMIA: A CASE REPORT. Cases J. 2009 Mar 10;2:6458.
• LARGE BOWEL OBSTRUCTION DUE TO ENDOMETRIOSIS. Techniques in coloproctology (2010 nov.) Vol.14, Supplement 1, 87-89.
• CIRCUMFERENTIAL STAPLED PROCEDURE FOR BLEEDING ANORECTAL VARICES. Techniques in coloproctology (2010 nov.) Vol.14, Supplement 1, 813-14.