Ψηφιακή αγγειογραφία

Η ψηφιακή αγγειογραφία χρησιμοποιείται για να αξιολογήσει διάφορες παθολογικές καταστάσεις, όπως ένα ανεύρυσμα, μία στένωση ή μία απόφραξη των αγγείων. Είναι μία επεμβατικού χαρακτήρα, διαγνωστική μέθοδος, με την οποία λαμβάνονται εικόνες των αγγείων, με σκοπό τη διερεύνηση των αγγειακών παθήσεων, όπως στενώσεις, αποφράξεις, αγγειοδυσπλασίες, ανευρύσματα κ.α. Όταν εκτελείται ενδαρτηριακά για την απεικόνιση αρτηριών καλείται αρτηριογραφία, ενώ όταν εκτελείται ενδοφλέβια για την απεικόνιση των φλεβών, καλείται φλεβογραφία.

Με την μέθοδο της ψηφιακής αγγειογραφίας μία χρωστική ουσία (σκιαγραφικό μέσο) εγχέεται δια μέσου ενός λεπτού εύκαμπτου καθετήρα, ο οποίος τοποθετείται εντός ενός αγγείου. Η χρωστική ουσία θα καταστήσει τα αγγεία ορατά στην ακτινογραφία. Ειδικότερα, υπό ακτινοσκοπικό έλεγχο και με τη χρήση σκιαστικών μέσων, λαμβάνονται εικόνες από τα αγγεία σε διάφορα μέρη τους σώματος που είναι ιδιαίτερα υψηλής διαγνωστικής αξίας, μεγαλύτερης ακρίβειας σε σύγκριση με τις άλλες απεικονιστικές εξετάσεις. Κατά τη διάρκεια της ψηφιακής αγγειογραφίας, εάν διαπιστωθεί κάποια βλάβη των αγγείων, μπορεί να χρησιμοποιηθούν και θεραπευτικού χαρακτήρα ιατρικές τεχνικές, που αφορούν συνήθως την αγγειοπλαστική με μπαλόνι ή με ενδοπρόθεση (stent), στον ίδιο χρόνο, χωρίς να χρειαστεί εκ νέου παρακέντηση.

Η μέθοδος, παρότι επεμβατική, είναι σχετικά ακίνδυνη όταν εκτελείται σε ειδικά κέντρα και από εξειδικευμένο προσωπικό. Ο ασθενής νοσηλεύεται για μία ημέρα και την επομένη επιστρέφει στις δραστηριότητές του. Στην κλινική μας την τελευταία δεκαετία έχουν διενεργηθεί πολυάριθμες αγγειογραφίες, με απόλυτη επιτυχία, υψηλό διαγνωστικό αποτέλεσμα και χωρίς καμία σοβαρή επιπλοκή.