Πρώτη επίσκεψη στον Γυναικολόγο

Θα πρέπει αρχικά να κλείσετε ραντεβού με τον μαιευτήρα σας για την αρχική εξέταση, στις 6 με 8 εβδομάδες από την πρώτη μέρα της τελευταίας σας περιόδου. Η πρώτη επίσκεψη συχνά έχει μεγάλη διάρκεια, διότι στην επίσκεψη αυτή:

  • Λαμβάνεται το λεπτομερές ιστορικό σας που περιλαμβάνει πληροφορίες για το ατομικό και οικογενειακό σας ιστορικό, πληροφορίες για το μαιευτικό σας ιστορικό, για το αν λαμβάνετε φάρμακα και για ποιόν λόγο, αν έχετε προηγούμενες χειρουργικές επεμβάσεις ή αλλεργίες.
  • Πραγματοποιείται γυναικολογική εξέταση με την οποία διαπιστώνεται κλινικά η ύπαρξη εγκυμοσύνης.
  • Γίνεται κλινική εξέταση κατά συστήματα, κυρίως ακρόαση καρδιάς και πνευμόνων, και προσδιορισμός της πίεσης και του βάρους σας.
  • Διαπιστώνεται με τη βοήθεια του υπερήχου η εγκυμοσύνη σας, η οποία και χρονολογείται με ακρίβεια, προκειμένου να προσδιοριστεί η πιθανή ημερομηνία του τοκετού σας.

Στην εξέταση αυτή ο γιατρός σας θα συζητήσει μαζί σας τις εργαστηριακές εξετάσεις που πρέπει να γίνουν στα πλαίσια του προγεννητικού ελέγχου και θα λύσει τις απορίες σας.

Covid-19
Προπληρωμή Test