Πρόπτωση ορθού

Η Πρόπτωση ορθού είναι συχνή πάθηση που προκαλείται από συνδυασμό:

  • χαλάρωσης του πυελικού εδάφους και
  • αύξηση της ενδοκοιλιακής πίεσης.

Είναι πολύ συχνότερη στις γυναίκες, όπου οι τοκετοί χαλαρώνουν η και τραυματίζουν το πυελικού έδαφος, και η εγκυμοσύνη δημιουργεί αυξημένη ενδοκοιλιακή πίεση. Και οι άνδρες όμως πάσχουν από Πρόπτωση ορθού, είτε από χρόνια δυσκοιλιότητα είτε από χρόνια άρση βαρών ( κυριολεκτικά οι αρσιβαρίστες είναι ομάδα κινδύνου, επίσης οι εργάτες σε βαριές χειρωνακτικές εργασίες.

Αν η Πρόπτωση ορθού είναι εσωτερική και δεν είναι ορατή στην κλινική εξέταση (διαπιστώνεται μόνο στον ακτινολογικό έλεγχο) λέγεται εγκολεασμός. Αν εξέρχεται δια μέσου του πρωκτού τότε σημασία έχει το μέγεθος της πρόπτωσης και επίσης αν είναι μερικούς η ολικού πάχους ( δηλαδή αν προπίπτουν όλα οι χιτώνες του ορθού η μόνο ο βλεννογόνος).

Διαγνωστικός έλεγχος

Πριν να χειρουργήσουμε είναι σημαντικό να κάνουμε κάποιες διαγνωστικές εξετάσεις για να διερευνήσουμε τυχόν άλλες συνυπάρχουσες παθολογίες του πυελικού εδάφους. Απαραίτητα πριν την επέμβαση είναι:

  • Η κολονοσκόπηση (για να αποκλειστεί η πιθανότητα όγκου).
  • Η μαγνητική πρωκτογραφία για να εξετάσει προπτώσεις άλλων οργάνων του πυελικού εδάφους, όπως ορθοκήλη, κυστεοκήλη, εντεροκήλη, που μπορεί να χρειάζονται ταυτόχρονη διόρθωση.
  • Το τρισδιάστατο ενδο-ορθικό υπερηχογράφημα για να αποκλειστεί βλάβη σφιγκτήρων.
  • Η μανομετρία – φυσιολογία ορθού.

Η θεραπεία εξαρτάται από το μέγεθος της πρόπτωσης και το αν είναι ολικού πάχους.

Σε μεγάλη πρόπτωση ολικού πάχους η πιο αποτελεσματική θεραπεία είναι η Λαπαροσκοπική χαμηλή εκτομή του ορθού και ταυτόχρονη ορθοπηξία.

Είναι εξαιρετική επέμβαση όσον αφορά τη θεραπεία του προβλήματος, είναι όμως μία μείζων επέμβαση η οποία είναι λίγο υπερβολική για ηλικιωμένους ασθενείς η άτομα με άλλα προβλήματα υγείας.

Για αυτό προτιμάται στις περισσότερες περιπτώσεις η Λαπαροσκοπική Ορθοπηξία, αυτή είναι μία εγχείρηση υψηλής τεχνικής αλλά ενδιάμεσης βαρύτητας, καλά ανεκτή από τους περισσότερους ασθενείς.

Περιλαμβάνει Λαπαροσκοπική παρασκευή του ορθού με αποχωρισμό του από τον κόλπο και τις συμφύσεις και κατόπιν, «πηξία», δηλαδή στερέωση του ορθού επάνω στο ιερόν οστούν με ειδικά ράμματα και απορροφήσιμες «πινέζες».

Η εγχείρηση έχει συνήθως εξαιρετικά αποτελέσματα, αν δεν υπάρχει προηγούμενη γυναικολόγος επέμβαση προτιμάται η «κοιλιακή ορθοπηξία», η οποία μειώνει τις πιθανότητες μετεγχειρητικής δυσκοιλιότητας.

Σε περίπτωση που υπάρχει ταυτόχρονα και ορθοκήλη και εντεροκήλη, η Λαπαροσκοπική ορθοπηξία τις διορθώνει ταυτόχρονα διότι γίνεται ανόρθωση και επισκευή όλου του πυελικού εδάφους κατά την επέμβαση.

Αν η πρόπτωση είναι μικρή και μερικού πάχους τότε, ειδικά σε ηλικιωμένα άτομα, προτιμάται η διόρθωση επέμβαση, συνήθως η επέμβαση Delorme's, στην οποία τελείται εκτομή του περισσευούμενου βλεννογόνου και πτύχωση του ορθού με ραφές. Είναι εγχείρηση χωρίς κοιλιακή τομή και η νοσηλείας είναι 1-2 ημέρες.

Στο παρελθόν ήταν δημοφιλής η επέμβαση STARR με stapling της πρόπτωσης. Η επέμβαση έχει καλά αποτελέσματα στο περίπου 50% των περιπτώσεων, αποδείχθηκε όμως κατώτερη από τη Λαπαροσκοπική Ορθοπηξία στα μακρόχρονα αποτελέσματα και για αυτό δε γίνεται τόσο συχνά πια σήμερα.