Νεφρολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικού Ψυχικού

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΠΡΙΦΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Νεφρολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test