Ορθοπεδικός, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Πουλτσίδης Λάζαρος
Ορθοπεδικός
Covid-19
Προπληρωμή Test