Παθολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Πουλημένου Μαγδαληνή
Παθολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test