Αγγειοχειρουργός, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Π.Φαλήρου

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Πουλακίδας Δημήτριος
Αγγειοχειρουργός
Covid-19
Προπληρωμή Test