Γενικός Χειρουργός, Διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής, Ιατρικό Ψυχικού

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Ποθουλάκης Ιωάννης
Γενικός Χειρουργός
Covid-19
Προπληρωμή Test