ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Ποθουλάκης Ιωάννης
Γενικός Χειρουργός