Ογκολόγος, Διευθυντής Ογκολογικής Κλινικής, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΠΟΛΥΖΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
Ογκολόγος
Covid-19 testing
Προπληρωμή