Ποια είναι η απεικονιστική εξέταση που πρέπει να κάνετε για να καταλάβετε εάν ο θυροειδής σας έχει διαταραχή

Γράφει η Κωνσταντίνα Κυριακοπούλου, Διευθύντρια Τμήματος Υπερήχων στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών.

Το υπερηχογράφημα (U/S) αποτελεί ένα αναπόσπαστο εργαλείο στην αξιολόγηση των παθήσεων του θυρεοειδούς. Η ευρεία χρήση του οφείλεται

• στην ασφάλεια

• το χαμηλό κόστος

• την υψηλή ακρίβεια που προσφέρει

• Μέσω αυτής της εξέτασης είναι δυνατή η αξιολόγηση διαφόρων παθολογικών καταστάσεων, (π.χ θυρεοειδίτιδα όζοι κ.α.

Ωστόσο, η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων εξαρτάται σημαντικά από την εμπειρία του εξεταστή και την χρήση μηχανημάτων σύγχρονων υψηλής ευκρίνειας.

Υπερηχογράφημα θυρεοειδούς: μια Ασφαλής και Αποτελεσματική Εξέταση για την Αξιολόγηση των Όζων

Το υπερηχογράφημα επιτρέπει την εκτίμηση του μεγέθους του θυρεοειδούς, της ηχογένειας του παρεγχύματος και της πιθανής παρουσίας όζων.

Ο ασθενής τοποθετείται σε ύπτια θέση με υπερέκταση του αυχένα, επιτρέποντας έτσι την καλύτερη προβολή του θυρεοειδούς και πέριξ ιστών.

Η εκτίμηση των όζων πρέπει να γίνει με τα πρόσφατα διεθνή κριτήρια αξιολόγησης .

Η εισαγωγή των κριτηρίων ACR TI-RADS (American College of Radiology Thyroid Imaging Reporting and Data System) επιτρέπει την κατηγοριοποίηση του κινδύνου κακοήθειας των όζων, παρέχοντας πλαίσιο για την αξιολόγηση και τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την ανάγκη για κατευθυνόμενη παρακέντηση όζων με λεπτή βελόνα υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση (FNA).

Συνοψίζοντας, το υπερηχογράφημα θυρεοειδούς αναδεικνύεται ως ένα αξιόπιστο εργαλείο και αναπτυσσόμενο μέσο για την ανίχνευση και την αξιολόγηση των όζων. Η εφαρμογή των κριτηρίων ACR TI-RADS προσφέρει συνοχή στην αξιολόγηση του κινδύνου κακοήθειας μεταξύ ακτινολόγου και κλινικού ιατρού, καθιστώντας το ένα απαραίτητο εργαλείο στην καθημερινή κλινική πράξη.

Πότε χρησιμοποιούμε το υπερηχογράφημα

1. Χρησιμοποιούμε το υπερηχογράφημα για την αρχική εκτίμηση του παρεγχύματος, την πιθανή παρουσία όζων και την αξιολόγηση των παρακείμενων λεμφαδένων.

2. Το υπερηχογράφημα χρησιμοποιείται για την πρόσθετη μελέτη των όζων με την Ελαστογραφία, η οποία παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη σκληρότητα των όζων και αποτελεί ένα συμπληρωματικό εργαλείο το οποίο μπορεί βοηθήσει στη διάγνωση μεταξύ καλοήθους και κακοήθους ιστού.

3. Η παρακολούθηση της πολυοζώδους βρογχοκήλης γίνεται με υπερηχογράφημα, καθώς επιτρέπει την παρακολούθηση της εξέλιξης της βρογχοκήλης και τυχόν αλλαγές στο μέγεθος των όζων ή στα χαρακτηριστικά της.

4. Προεγχειρητική αξιολόγηση (χαρτογράφηση τραχήλου ) σε γνωστό καρκίνωμα θυρεοειδούς γίνεται με υπερηχογράφημα για να αξιολογηθεί το μέγεθος του καρκίνου, η επέκταση του σε περιβάλλοντες ιστούς και η παρουσία ενδεχόμενων μεταστάσεων στους λεμφαδένες.

5. Μετεγχειρητική αξιολόγηση τραχήλου μετά από θυρεοειδεκτομή γίνεται επίσης με υπερηχογράφημα για να εκτιμηθεί η πιθανή παρουσία υπολειμματικού ιστού ή παρουσία λεμφαδένων οποιασδήποτε περιοχής ή να έχει υποτροπή επαναπροκύψει μετά την επέμβαση.

6. Το υπερηχογράφημα χρησιμοποιείται επίσης για την καθοδήγηση της βελόνας κατά την παρακέντηση των όζων (FNA), προκειμένου να διευκολυνθεί η επιλογή κατάλληλης περιοχής για λήψη δείγματος.