Ουρολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Π.Φαλήρου

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Πλουμίδης Αχιλλέας
Ουρολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test