Ειδικός Παθολόγος, Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Πίτταρος Χάρης
Παθολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test