Ορθοπεδικός, Διευθυντής Oρθοπεδικής Κλινικής Αθλητικών Κακώσεων, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Πισκοπάκης Νικόλαος
Ορθοπεδικός