Ουρολόγος, Διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής, Ιατρικό Ψυχικού

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Πικραμένος Διονύσιος
Ουρολόγος