Καρδιολόγος, Διευθύντρια Μονάδας Υπέρτασης, Athens Heart Center, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Πιέτρη Παναγιώτα
Καρδιολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test