Καρδιολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Π. Φαλήρου

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΠΕΤΣΑ ΙΟΥΛΙΑ-ΙΡΙΝΑ
Καρδιολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test