Ορθοπεδικός, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Περιστερίου

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Πετρούλιας Βασίλειος
Ορθοπεδικός