Χειρουργός, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΠΕΤΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Γενικός Χειρουργός
Covid-19
Προπληρωμή Test