Παθολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Πετρόβας Αλέξανδρος
Παθολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test