Ουρολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Κέντρου Ρομποτικής & Λαπαροενδοσκοπικής Ουρολογικής Χειρουργικής - Ανδρολογίας, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Πετρόπουλος Ιωάννης
Ουρολόγος