Καρδιολόγος, Διευθυντής Τμήματος Επεμβατικής Καρδιολογίας, Ιατρικό Π. Φαλήρου

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Πετροπουλάκης Παναγιώτης
Επεμβατικός Καρδιολόγος