Ορθοπεδικός, Γ' Ορθοπεδική Κλινική, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Πετράς Κοσμάς
Ορθοπεδικός