Χειρουργός Οφθαλμίατρος, Διευθύντρια Τμήματος Καταρράκτη & Διαθλαστικής Χειρουργικής, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Περράκη Άννα
Οφθαλμίατρος
Covid-19
Προπληρωμή Test